Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Św. Jana Pawła II w Mielcu

(aktualizacja 03.2023)


Wstęp
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp11.mielec.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2007-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-06
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Informacja o ułatwieniach dla użytkowników:
• Możliwa zmiana rozmiaru strony.
• Przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
• Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
• Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
• Strona nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
• Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
• Treści zamieszczane na stronie są zrozumiałe. Sposób ich prezentowania wpływa na lepszą czytelność materiałów i pomaga w odbiorze informacji.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Artur Bodziony
• E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Procedura
Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły
• Adres: 39-300 Mielec ul. Warneńczyka 2
• E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Telefon: (17) 787 54 50 lub (17) 787 54

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/
Dostępność architektoniczna
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu mieści się w parterowym budynku, jedynie część administracyjna szkoły jest piętrowa.
Wejścia do szkoły nie posiadają schodów zewnętrznych.
Sekretariat Dyrektora oraz sekretariat uczniowski znajdują się na parterze, pokój nauczycielski oraz księgowość na piętrze.
Część administracyjna nie posiada windy.
Wszystkie sprawy administracyjne można załatwiać w obu sekretariatach.
Na parterze w części administracyjnej szkoły znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto na terenie szkoły znajdują się jeszcze dwie takie toalety – jedna przy sali gimnastycznej, druga przy sali nr 87.
Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiają poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach.
Przed budynkiem szkoły wydzielono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Tłumacz Języka migowego
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu zapewnia bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw szkolnych dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu.
Osoby uprawnione, które wyrażają chęć skorzystania z pośrednictwa tłumacza są proszone o zgłoszenie takiej potrzeby do sekretariatu szkoły telefonicznie pod nr (17) 787 54 50 lub (17) 787 54 54. Zgłoszenie takiej potrzeby powinno nastąpić co najmniej na 3 dni robocze przed wybrany przez siebie terminem.


Regulamin dowozu uczniów z niepełnosprawnościami

 

pdf 50 Regulamin dowozu


 

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II w Mielcu

 

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp11.mielec.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2007-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-29

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

· Strona jest wyposażona w tryb kontrastowy, tryb kontrastowy w negatywie oraz w tryb wysokiego kontrastu.

- Możliwa zmiana rozmiaru tekstu: powiększanie tekstu, pomniejszanie tekstu, powrót do wielkości początkowej, możliwość zmiany czcionki dla dyslektyków.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury nie zawsze mogą swobodnie poruszać się po stronie internetowej za pomocą klawisza Tab. Brak pułapki na klawiaturę.
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II deklaruje dołożenie starań, aby zamieszczane na stronie materiały i funkcjonalności spełniały wytyczne związane z dostępnością.

Informacja o ułatwieniach dla użytkowników: 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Strona nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

· Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Artur Bodziony

· E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo:

· zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

· zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

· wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

· dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

· wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

· wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły
Adres: 39-300 Mielec ul. Warneńczyka 2
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: (17) 787 54 50 lub (17) 787 54

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu mieści się w parterowym budynku, jedynie część administracyjna szkoły jest piętrowa.

Wejścia do szkoły nie posiadają schodów zewnętrznych.

Sekretariat Dyrektora oraz sekretariat uczniowski znajdują się na parterze, pokój nauczycielski oraz księgowość na piętrze.

Część administracyjna nie posiada windy.

Wszystkie sprawy administracyjne można załatwiać w obu sekretariatach.

Na parterze w części administracyjnej szkoły znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto na terenie szkoły znajdują się jeszcze dwie takie toalety – jedna przy sali gimnastycznej, druga przy sali nr 87.

Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiają poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach.

Przed budynkiem szkoły wydzielono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Tłumacz Języka migowego

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu zapewnia bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw szkolnych dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu.

Osoby uprawnione, które wyrażają chęć skorzystania z pośrednictwa tłumacza są proszone o zgłoszenie takiej potrzeby do sekretariatu szkoły telefonicznie pod nr (17) 787 54 50 lub (17) 787 54 54. Zgłoszenie takiej potrzeby powinno nastąpić co najmniej na 3 dni robocze przed wybrany przez siebie terminem.

   

wolontariat

   

oprowadzacy

   

bip

   
© AB