logo sp11 l

 

Dyrekcja Szkoły

mgr Czarny Bogusława - Dyrektor

mgr Ptak Anna - Wicedyrektor

mgr Soja Elżbieta - Wicedyrektor

 

 • Język polski 
 •  mgr Kuroń Monika
 •  mgr Rumak Markowska Magdalena
 •  mgr Skaza Wiesława
 •  mgr Skórska Agnieszka
 •  mgr Śmist Małgorzata
 • Język angielski 
 •   lic. Golba Klaudia
 •   mgr Gładysz Jadwiga
 •   mgr Hill Kinga
 •   mgr Kuzara Katarzyna
 •   mgr Majka-Przywara Marta
 •   mgr Sołtys Monika
 •   mgr Wdowiarz Karolina 
 • Język niemiecki 
 •   mgr Ziobroń Karolina 
 • Historia 
 •   mgr Gorczyca Anna
 •   mgr Czerwonka Ewa
 •   mgr Szot Leszek 
 • Wiedza o społeczeństwie 
 •   mgr Gorczyca Anna
 •   mgr Borek Marta 
 • Matematyka 
 •  mgr Antonów Krystyna
 •  mgr Górska Anna
 •  mgr Gurba Maria
 •  mgr Hawron-Cygan Teresa
 •  mgr Ptak Anna
 •  mgr Szypuła Mirosława 
 • Przyroda 
 •  mgr Pietryka Klecha Bożena
 •  mgr Wiącek Beata 
 • Biologia 
 •  mgr Pietryka-Klecha Bożena
 •  mgr Wiącek Beata 
 • Fizyka
 •  mgr Bodziony Artur 
 • Chemia 
 •  mgr Wałek Monika
 • Geografia 
 •  mgr inż. Kowalik Jan 
 • Plastyka 
 •  mgr Baltyzar Dorota 
 • Technika 
 •  mgr Błachowicz Lidia
 •  mgr Trelska Marta
 • lnformatyka 
 •  mgr Błachowicz Lidia
 •  mgr Bodziony Artur
 •  mgr Trelska Marta 
 • Muzyka 
 •  mgr Gola Ewa 
 • Religia 
 •  ks.mgr Mróz Wojciech
 •  mgr Ortyl Mariola
 •  mgr Podraza Lidia
 •  ks.mgr Tokarczyk Karol 
 • Nauczyciele wspomagający 
 •   mgr Borkowska-Bolechała Katarzyna
 •   mgr Burkot Katarzyna
 •   mgr Chmaj Paulina
 •   mgr Dusza Iwona
 •   mgr Dziuba Agnieszka
 •   mgr Jaskulska Magdalena
 •   mgr Karasińska Magdalena
 •   mgr Kosiorowska Teresa
 •   mgr Kotwica Maryla
 •   mgr Mazur Elżbieta
 •   mgr Niezgoda Beata
 •   mgr Pałasz Ewa
 •   mgr Ryba Małgorzata
 •   mgr Suchy Patrycja
 •   mgr Woźniak Marta
 •   mgr Wrażeń Aleksandra
 •   mgr Irla-Wawrzyńska Renata
 •   mgr Kozak Renata 
 •  Wychowanie fizyczne 
 •  mgr Cisiński Sławomir
 •  mgr Gil Jadwiga
 •  mgr Herchel Jadwiga
 •  mgr Kokoszka Piotr
 •  mgr Szumełda Ireneusz
 •  mgr Wojtowicz -Buś Agata 
 • SKS – sportowe zajęcia pozalekcyjne 
 •  mgr Szumełda Ireneusz 
 • Edukacja wczesnoszkolna 
 •  mgr Bączek Teresa
 •  mgr Bolechała Lucyna
 •  mgr Chomiuk Dorota
 •  mgr Dziuba Agnieszka
 •  mgr Gołąb Renata
 •  mgr IrIa -Wawrzyńska Renata
 •  mgr Kramek Beata
 •  mgr Kudyba Beata
 •  mgr Martyńska Magdalena
 •  mgr Nowak Renata
 •  mgr Pieróg Lidia
 •  mgr Soja Elżbieta
 •  mgr Wrona Wiesława 
 • Nauczyciele świetlicy 
 •  mgr Knap Bożena -  kierownik
 •  mgr Babula Diana
 •  mgr Czeczot Ewa
 •  mgr Grądzka Angelika
 •  mgr Nickowski Aleksandra
 •  mgr Rusin Monika
 •  mgr Podraza Lidia
 •  mgr Kurdziel-Rokita
 •  lic. Zając Aleksandra 
 • Pedagog 
 •  mgr Mleczko Jadwiga
 •  mgr Pyź Lidia 
 • Psycholog 
 •  mgr Przeworska Kinga 
 • Logopeda 
 •  mgr Harla Lucyna
 •  mgr Kozak Renata
 •  mgr Wrażeń Aleksandra 
 • Biblioteka 
 •  mgr Herchel Jadwiga
 •  mgr Zygmunt Iwona 
 • Terapia sensoryczna 
 •  mgr Foltman Anna 
 • Gimnastyka Korekcyjna 
 •  mgr Kwaśnik Alicja
 •  mgr Gil Jadwiga
 •  mgr Kramek Beata 
 • Szachy 
 •  mgr Nowak Robert 
 • Doradztwo zawodowe 
 •  mgr Bar Urszula 
 • Wychowanie do życia w rodzinie 
 •  mgr Pyź Lidia 
 • Edukacja dla bezpieczeństwa 
 •  mgr Marta Trelska
 • Socjoterapia 
 •  mgr Skórska Agnieszka 
 • Zajęcia rewalidacyjne 
 •  mgr Harla Lucyna
 •  mgr Kozak Renata
 •  mgr Kwaśnik Alicja
 •  mgr Bączek Teresa
 •  mgr Baltyzar Dorota
 •  mgr Bolechała Lucyna
 •  mgr Borkowska-Bolechała Katarzyna
 •  mgr Burkot Katarzyna
 •  mgr Chomiuk Dorota
 •  mgr Dusza Iwona
 •  mgr Gola Ewa
 •  mgr Irla-Wawrzyńska Renata
 •  mgr Kudyba Barbara
 •  mgr Martyńska Magdalena
 •  mgr Mazur Elżbieta
 •  mgr Pałasz Ewa
 •  mgr Pieróg Lidia
 •  mgr Rumak-Markowska Magdalena
 •  mgr Skórska Agnieszka
 •  mgr Soja Elżbieta
 •  mgr Wrażeń Aleksandra
   

wolontariat

   

oprowadzacy

   

bip

   
© AB