Termin

Kalendarz roku szkolnego

25.08.2022r.

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły

25.08.2022r.

Robocze zebranie Rady Pedagogicznej -przygotowanie do rozpoczęcia roku szkolnego.

05.09.2022r.

Rozpoczęcie zajęć rewalidacyjnych z uczniami

12.09.2022r.

Rozpoczęcie zajęć pozalekcyjnych

13.09.2022r.

Robocze posiedzenie Rady Pedagogicznej- zaopiniowanie tygodniowego planu zajęć, planu pracy szkoły, dni wolnych od zajęć  dydaktycznych, informacje na temat nadzoru pedagogicznego,

14.09.2022r.

Spotkania informacyjne dla rodziców, wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.

….09.2022r.

Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców.

28.09.2022r.

Robocze posiedzenie  Rady Pedagogicznej- zaopiniowanie wniosków do nagrody prezydenta, zatwierdzenie zmian do Statutu

04.10.2022r.

Pasowanie pierwszoklasistów.

14.10.2022r.

Święto Edukacji Narodowej  - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

17.10.2022r.

Święto Patrona Szkoły- zmiana organizacji pracy szkoły

27.10.2022r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – zaopiniowanie Planu Doskonalenia Nauczycieli

31.10.2022r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

10.11.2022r.

Akademia z okazji Święta Niepodległości

11.11.2022r.

Święto Odzyskania Niepodległości – dzień wolny od pracy

 6-7.12. 2022r.

Wywiadówki dla rodziców klas 1- 8

grudzień 2022r.

Próbny egzamin klas 8

05-16.12. 2022r.

Posiedzenia  zespołów nauczycieli uczących w danym oddziale – dokonywanie wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania uczniów niepełnosprawnych

23-31.12.2022r.

Zimowa przerwa świąteczna

16 – 29.01 2023r.

Ferie zimowe

11.01.2023r.

Klasyfikacyjne zebranie  Rady Pedagogicznej

12.01.2023r.

Wywiadówki klas 1-8

31.01.2023r.

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej- podsumowanie pracy szkoły za I półrocze

marzec 2023r.

Próbny egzamin klas 8

kwiecień

Szkolenie rady pedagogicznej

06-11.04.2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna

26.04.2022r.

Wywiadówki klas 1-8

02.05.2023r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

8-15.05.2023r.

Posiedzenia zespołów nauczycieli uczących w danym oddziale, WOPFU, ewentualne modyfikacje IPET-ów

22.05.2023r.

Ostateczny termin  powiadomienia uczniów oraz rodziców o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz zachowania

23,24,25.05.2023r.

Egzamin ósmoklasisty.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas 1-7

05– 09.06. 2023r.

Posiedzenia zespołów przedmiotowych- podsumowanie pracy za II półrocze. Ostateczny termin wyboru podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych

09.06.2023r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

19.06.2023r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów klas 1-8

 

23.06.2023r.

Zakończenie zajęć edukacyjnych

26.06.2023r.

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły za rok szkolny 2022/2023

   

wolontariat

   

oprowadzacy

   

bip

   
© AB