Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl

Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl    Aktualności arrow Dla rodziców arrow Rekrutacja
Organ prowadzący
 
mielec
Kanonizacja J. Pawła II

ja

Ocenianie kształtujące
ok
Szkoła bez przemocy
szkola
Nieprzeciętna Szkoła
 
Galeria zdjęć
 
galeria
Projekt Next step
   
projekt
 
 
BIP
biuletyn
Nowa jakość doskonalenia
 
nowa
Pierwsza Pomoc
 
pierwsza pomoc
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielcu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Kontakt
 

Zapisy dzieci do klas I na rok szkolny 2017/18

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Mielcu informuje, że zapisy do klas I dzieci urodzonych w 2010 r.  będą prowadzone od 01 marca do 10 marca 2017 r. w godzinach pracy szkoły natomiast w dniach 03 oraz 07 marca 2017 r. do godz. 17. 30
Rodzice proszeni są o zabranie ze sobą dowodu osobistego i nr PESEL dziecka.

Czytaj całość...
Dni otwarte 4 i 7 marca 2016r

W dniach od 1-15 marca 2016 r. odbędą się zapisy do klas I  na rok szkolny 2016/2017 dzieci urodzonych w 2009 r i 2010 r. Zapisu można dokonać w sekretariacie uczniowskim codziennie w godz. 8.00 do 15.00 oraz przy okazji dni otwartych do godz. 18. Serdecznie zapraszamy  na dni otwarte,  które  odbędą się  4 oraz 7 marca 2016r. w godz. 17 00-18 00. Rodziców dzieci 6-cio letnich zainteresowanych pracą uczniów podczas zajęć zapraszamy również na lekcje otwarte po uprzednim powiadomieniu dyrekcji szkoły.
 
 
Rekrutacja do klasy I
 
W związku ze zmianą przepisów rekrutacyjnych informuję, że do klasy I przyjmujemy z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców bądź opiekunów prawnych. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do kl. I (w miarę wolnych miejsc) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na podstawie kryteriów.Rodzice (prawni opiekunowie) kandydatów wypełniają wniosek (do pobrania na stronie internetowej szkoły) i zaznaczają na nim kryteria, które spełniają.
Prosimy również o zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji.
dyrektor szkoły
    Bogusława Czarny
 
 
 
 
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Mielcu im. Jana Pawła II, ul. Warneńczyka 2, 39-300 Mielec, tel: (17) 582 53 08, email: sp11mielec@onet.pl
::
SP 11 Mielec © 2017