klp mrm logo

„ Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba, podnoszą z ziemi przez uszanowanie, dla darów Nieba …”

Tęskno mi Panie…”

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Literacko-Plastycznego dla klas 4-8
” Lubię wracać (…) Po wspomnienia zostawione tam…”

>>Film - kliknij<<

 

I. Organizator Konkursu
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Mielcu

II. Patronat Konkursu
Dyrektor SP 11 Mielec Bogusława Czarny

III. Założenia konkursu
Konkurs ma na celu:
-włączenie się w Ogólnopolską akcję Narodowego Czytania „Nad Niemnem”
- zachęcanie do stosowania różnorodnych środków artystycznych w celu wyrażania swoich przeżyć i twórczego przedstawiania tematu,
- Odkrywanie atmosfery dzieła Elizy Orzeszkowej : bogatej nadniemeńskiej przyrody, wspaniałych pejzaży i krajobrazów,
-rozbudzanie patriotyzmu, przybliżenie wzorca Ojczyzny w oparciu o wybrane fragmenty utworu” Nad Niemnem”( załącznik nr 1 i załącznik nr 2)
IV. Zadania i Uczestnicy konkursu
W konkursie mogą brać udział uczniowie w kategorii klas 4-6 oraz 7-8 SP 11 w Mielcu.
W oparciu o wybrane fragmenty lektury „Nad Niemnem”- załącznik 1 i załącznik 2- dostępne wraz z regulaminem konkursu, uczniowie przygotowują prace, które powinny zawierać treści nawiązujące do myśli przewodniej
Klasa 4-6-praca plastyczna- ( technika i format – dowolne) Klasa 7-8 wiersz ( min.10 wersów)

V. Termin
1.Prace należy składać w sali 85 do dnia 14 września 2023 do pani Moniki Kuroń lub pani Magdaleny Rumak-Markowskiej.
2. O rozstrzygnięciu konkursu uczestnicy zostaną poinformowani w odrębnym ogłoszeniu.
VI. Zasady uczestnictwa
1. Każda praca konkursowa powinna być samodzielna i podpisana – imię i nazwisko ucznia, klasa, opiekun.
2. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.
3. Prace będą ocenione pod względem oryginalności, pomysłowości, wartości artystycznych, poprawności językowej.

Zachęcamy do udziału w konkursie- ORGANIZATORZY!

 

Do pobrania:

>> Nad Niemnem Fragment 1 <<

>> Nad Niemnem Fragment 2 <<

>> Regulamin PDF <<

 

image001

   

wolontariat

   

oprowadzacy

   

bip

   
© AB