Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl

Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl    Aktualności arrow Oferta szkoły arrow Zajęcia logopedyczne arrow Metoda Tomatisa

ja

Organ prowadzący
 
mielec
Kanonizacja J. Pawła II

ja

Podstawowe informacje
 
koronawirus
 
Przekaż 1 % podatku
 
podatek
Ocenianie kształtujące
ok
 
prawa dziecka
 
 
Szkoła młodych patriotów
 
szkola
Nasza Szkoła
 
prezentacja
 
 
Szkoła bez przemocy
szkola
Nieprzeciętna Szkoła
 
Galeria zdjęć
 
galeria
Projekt Next step
   
projekt
 
 
BIP
biuletyn
Nowa jakość doskonalenia
 
nowa
Pierwsza Pomoc
 
pierwsza pomoc
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielcu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkoła pamięta
szkola
Weź nie truj
ESA
Nowe Numery Kontaktowe
kontakt
 

Metoda Tomatisa


Alfred Tomais zajmował się zagadnieniem zawodowych uszkodzeń słuchu. Tomatis stwierdził, że u osób u których występuje pohałasowe uszkodzenie słuchu występują również problemy głosowe.

I. Słyszenie - słuchanie

Problematyka zaburzeń słuchu najczęściej koncentruje się wokół funkcji słyszenia. W szczególności omawia się ograniczenia tej funkcji wynikające z uszkodzenia analizatora słuchowego i ich konsekwencje dla rozwoju mowy i funkcji poznawczych

Funkcja recepcji dźwięków mowy (słyszenie) jest uwarunkowana prawidłową budową i fizjologią narządu słuchu, a także cechami bodźców dźwiękowych docierających do ucha. Słyszenie jest procesem biernym natomiast słuchanie ( uwaga słuchowa) jest procesem aktywnym. Jest to umiejętność świadomego odbierania bodźców dźwiękowych, wydobywania sygnałów istotnych i odrzucania nieistotnych oraz czerpania z nich informacji o otaczającym świecie. Osoba słuchająca jest aktywna, zainteresowana, skoncentrowana, przybiera odpowiednią postawę ciała. Jakość uwagi słuchowej zależy przede wszystkim od funkcjonowania ośrodkowych struktur układu słuchowego oraz przepływu informacji między różnymi ośrodkami w mózgu.Słuchanie jest umiejętnością, która kształtuje się przez całe życie człowieka i może podlegać treningowi.

II. Lateralizacja słuchowa. Okazuje się, że ważną rolę w procesie słuchania odgrywa tzw. Lateralizacja słuchowa. Prawe ucho słucha w nieco inny sposób niż ucho lewe. Wynika to z faktu, że prawa i lewa półkula naszego mózgu zawiadują innymi umiejętnościami. Lewa półkula nazywana jest racjonalną. W niej u zdecydowanej większości osób znajdują się ośrodki mowy. Prawa półkula zwana jest emocjonalną i niewerbalną. Odpowiada za całościowe ujmowanie pojęć, wyobraźnię przestrzenną, percepcję muzyki oraz procesy emocjonalne.

Według Tomatisa prawidłową, fizjologiczną lateralizacją jest lateralizacja prawouszna. O ile osoby prawouszne odbierają przede wszystkim treść wypowiedzi (co jest korzystne podczas komunikowania się), to osoba lewouszna w pierwszej chwili zupełnie nieświadomie zwraca uwagę na zabarwienie emocjonalne wypowiedzi. Ten emocjonalny filtr może wpływać niekorzystnie na jakość komunikacji. Tomatis uważał, że lewouszność może predysponować do wystąpienia różnego rodzaju zaburzeń komunikacji.

III. Energetyzująca funkcja dźwięku.

Tomatis uważał, że dźwięk spełnia nie tylko funkcję informacyjną, lecz stanowi ,,energetyczny pokarm’’ dla mózgu. Mózg wymaga ,,karmienia’’ go bodźcami w odpowiedniej dawce i o odpowiedniej jakości, co powoduje stan podstawowego pobudzenia, przygotowującego go do dalszej aktywności. Tomatis uważał, że układ słuchowy jest najważniejszym dostarczycielem energii do mózgu i powoduje większą stymulację kory mózgowej niż, którykolwiek z pozostałych zmysłów.

Zaburzenia zarówno słuchu, jak i uwagi słuchowej mogą prowadzić do obniżenia stymulacji mózgu i zmniejszenia efektywności przetwarzania bodźców.

V. Objawy zaburzeń uwagi słuchowej:

1. Słuchanie receptywne, skierowane na zewnątrz (do otaczającego świata)

 - zaburzenia koncentracji,

 - nadwrażliwość na dźwięk,

 - błędna interpretacja pytań i poleceń,

 - mylenie podobnie brzmiących słów,

 - konieczność częstego powtarzania poleceń,

 - nieumiejętność spełniania wieloczłonowych poleceń.

2. Słuchanie ekspresyjne, skierowane do wewnątrz (kontrola własnych wypowiedzi):

 - monotonne wypowiedzi,

 - problemy z płynnością i wyrazistością wypowiedzi,

 - ubogie słownictwo,

 - nadużywanie stereotypowych wyrażeń,

 - nieumiejętność czystego śpiewania,

 - mylenie liter lub odwracanie ich kolejności,

 - słabe rozumienie tekstu czytanego,

 - problemy z czytaniem na głos,

 - problemy z głosowaniem.

W przypadku zaburzeń słuchania, zależnych w głównej mierze od procesów zachodzących w ośrodkowym układzie nerwowym, często nie są one spowodowane organicznymi uszkodzeniami mózgu, lecz nieprawidłowym funkcjonowaniem pewnych struktur. Stąd możliwe jest wytrenowanie pewnych umiejętności poprzez trening słuchowy.

Metoda Tomatisa jest metodą treningu słuchowego przeprowadzanego za pomocą urządzenia zwanego elektronicznym uchem. Urządzenie to pozwala na stymulowanie percepcji dźwiękami o określonym paśmie częstotliwości podawanymi w odpowiednich sekwencjach, a także na stosowanie odpowiednio regulowanego balansu natężenia dźwięku do ucha prawego i lewego. Ponadto modyfikuje się transmisję dźwięków przekazywanych drogą powietrzną i kostną w celu tzw. mikrogimnastyki mięśni ucha środkowego.

Metodę Tomatisa stosuje sięu dzieci z:dysleksją,z problemami szkolnymi, z ADHD,z autyzmem,z zaburzeniami mowy,z zaburzeniami głosu

 

 

 

 

 


 
< Poprzedni
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Mielcu im. Jana Pawła II, ul. Warneńczyka 2, 39-300 Mielec, tel: (17) 787 54 50, (17) 787 54 54, email: sp11@miasto.mielec.pl
::
SP 11 Mielec © 2021