Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl

Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl    Aktualności

ja

Organ prowadzący
 
mielec
Kanonizacja J. Pawła II

ja

Podstawowe informacje
 
koronawirus
 
Przekaż 1 % podatku
 
podatek
Ocenianie kształtujące
ok
 
prawa dziecka
 
 
Szkoła młodych patriotów
 
szkola
Nasza Szkoła
 
prezentacja
 
 
Szkoła bez przemocy
szkola
Nieprzeciętna Szkoła
 
Galeria zdjęć
 
galeria
Projekt Next step
   
projekt
 
 
BIP
biuletyn
Nowa jakość doskonalenia
 
nowa
Pierwsza Pomoc
 
pierwsza pomoc
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielcu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkoła pamięta
szkola
Weź nie truj
ESA
Nowe Numery Kontaktowe
kontakt
 

Zasady Oceniania Kształtującego

Pani dyrektor Bogusława Czarny w roku szkolnym 2012/13  zainspirowała nauczycieli do wzbogacania procesu nauczania i uczenia się elementami oceniania kształtującego.  Zasady - strategie OK pomagają uczniom w uczeniu się.
Zachęcamy rodziców do zapoznania się z zasadami oceniania kształtującego i do rozmowy ze swoimi dziećmi na ten temat. 

          Prezentacja OK
 
Cała Rada Pedagogiczna uczestniczyła w szkoleniu na temat  OK prowadzonego przez trenera Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ponadto 5 nauczycieli w roku  szkolnym 2013-14 doskonaliło się w tym zakresie poprzez kurs Internetowy N@I (Nauczycielskiej Akademii Internetowej) prowadzony przez CEO w Warszawie.
Nauczycielki języka polskiego p. Magda Rumak-Markowska, p. Wiesława Skaza oraz  nauczycielka języka  angielskiego p. Jadwiga Gładysz wprowadziły z sukcesem wszystkie elementy OK w wybranych klasach. W roku szkolnym 2013-14 pani W. Skaza i p. M. Rumak prowadziły dla koleżanek lekcje koleżeńskie  na których widoczne były zasady OK  i świadome uczenie się uczniów.
W roku szkolnym 2014/15 kolejnych 10 nauczycieli doskonali się poprzez kurs Internetowy. Obecnie wszyscy nauczyciele wprowadzają elementy OK.
26.03.2015r. p. Magda Rumak-Markowska,  nauczycielka języka  polskiego p. Jadwiga Gładysz, nauczycielka języka angielskiego p. Teresa Hawron nauczycielka matematyki oraz p. Lidia Pieróg nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej  prowadziły lekcje otwarte dla dyrektorów, nauczycieli  szkół mieleckich oraz szkoły Podstawowej w Podleszanach.  Na lekcji j. polskiego gościł także Naczelnik Wydziału Edukacji w Mielcu p. Arkadiusz Gałkowski.   

                                                                          
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Mielcu im. Jana Pawła II, ul. Warneńczyka 2, 39-300 Mielec, tel: (17) 787 54 50, (17) 787 54 54, email: sp11@miasto.mielec.pl
::
SP 11 Mielec © 2021