Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl

Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl    Aktualności
Organ prowadzący
 
mielec
Kanonizacja J. Pawła II

ja

Podstawowe informacje
 
koronawirus
 
Przekaż 1 % podatku
 
podatek
Ocenianie kształtujące
ok
 
prawa dziecka
 
 
Szkoła młodych patriotów
 
szkola
Nasza Szkoła
 
prezentacja
 
 
Szkoła bez przemocy
szkola
Nieprzeciętna Szkoła
 
Galeria zdjęć
 
galeria
Projekt Next step
   
projekt
 
 
BIP
biuletyn
Nowa jakość doskonalenia
 
nowa
Pierwsza Pomoc
 
pierwsza pomoc
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielcu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkoła pamięta
szkola
Weź nie truj
ESA
Nowe Numery Kontaktowe
kontakt
 

Informacje dla uczniów odbierających świadectwa

1.Odbiór świadectw szkolnych przez uczniów odbędzie się 26 czerwca 2020 roku przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń wydanych przez GIS i MZ a także Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II.
2.Po odbiór świadectwa  może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  Nie może przyjść osoba jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją.
3.Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły zobowiązane są do zdezynfekowania rąk.
4.Na terenie całej szkoły obowiązuje zasada zakrywanie ust i nosa oraz zachowania dystansu (co najmniej 1,5 m). W salach gdzie odbywa się odbiór świadectw  po zajęciu miejsc przez uczniów maseczki nie są obowiązkowe.
5.Świadectwa można odbierać w trybie indywidualnym w innym dniu niż 26 czerwca 2020r. Indywidualny odbiór świadectwa należy uzgodnić telefonicznie z pracownikiem sekretariatu szkoły.
6.Uczniowie przychodzą po świadectwa bez rodziców i osób towarzyszących.
 

Harmonogram odbioru świadectw dla uczniów klas I-III

Harmonogram odbioru świadectw dla uczniów klas I-III

(wejście do szkoły ul. Warneńczyka)

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 INFORMACJA DLA KLAS 4 -7

Spotkanie z wychowawcami klas i wręczenie świadectw promocyjnych odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r. (piątek) według poniższego harmonogramu. Spotkanie nie jest obowiązkowe. Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectwa w dniu zakończeni, będą mieli możliwość to zrobić we wrześniu, ewentualnie w trakcie wakacji w godzinach pracy sekretariatu Szkoły. Uczniowie na teren szkoły wchodzą i wychodzą wejściem od strony ul. Smoczka. Po spotkaniu niezwłocznie opuszczają teren szkoły.

Czytaj całość...
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 INFORMACJA DLA KLAS 8-mych

Spotkanie z wychowawcami klas i dyrekcją Szkoły oraz wręczenie świadectw ukończenia szkoły odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r. (piątek) o godzinie 12 00 według poniższego harmonogramu. Uczniowie na teren szkoły wchodzą i wychodzą wejściem od strony ul. Smoczka.  Po spotkaniu niezwłocznie opuszczają teren szkoły.
8a – sala nr 95
8b – sala nr 77
8c – sala nr 85
8d – sala nr 87


Nagrodzeni w XXIX edycji Midzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny 2020

kangurMiędzynarodowy Konkurs Kangur cieszy się w naszej szkole coraz większym zainteresowaniem. W tym roku szkolnym chęć udziału w konkursie zgłosiło 117 uczniów:
35 uczniów klas pierwszych i drugich w kategorii Żaczek,
34 uczniów klas trzecich i czwartych w kategorii Maluch,
38 uczniów klas piątych i szóstych  w kategorii Beniamin,
11 uczniów klas siódmych i ósmych w kategorii Kadet.


W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs ten został przeprowadzony zdalnie za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl, dlatego też nie wszyscy zgłoszeni uczniowie przystąpili do konkursu. Spośród 102 uczestników 26 uczniów zostało nagrodzonych za wynik "bardzo dobry" lub "wyróżnienie".
 
WYNIKI KONKURSU

Czytaj całość...
Szanowni Rodzice i Uczniowie

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, proszę o wstrzymanie do września kolejnych płatności za wyjazd na zieloną szkołę do Anglii. Następnie we wrześniu, wspólnie z biurem Concept Tours (naszym przewoźnikiem i organizatorem z Łodzi)  zastanowimy się nad ewentualnym przełożeniem terminu i dalszymi krokami.

Na ten moment nie jesteśmy w stanie za wiele powiedzieć w kontekście tego, co wydarzy się za kilka miesięcy. Natomiast we wrześniu zapewne nasza wiedza będzie w tym zakresie o wiele większa.
Będę na bieżąco zamieszczać informacje dotyczące wyjazdu jeśli sytuacja ulegnie zmianie.

Organizator: mgr Katarzyna Kuzara
 


Egzamin ósmoklasisty 2020

Informacje dla zdających w SP 11

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itp. (Uczniowie zostawiają wyłączone telefony po wejściu do szkoły, przed wejściem do sal egzaminacyjnych.)
5. Zdający przynoszą ze sobą legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości zawierającym PESEL.
6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnego długopisu (z czarnym tuszem) i linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
7. Uczniowie, którzy wcześniej uczyli się za granicą przystępujący do egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego(w rękawiczkach).
8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną, małą butelkę z wodą.
9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Uczniowie nie przynoszą ze sobą własnego wyżywienia.
 


Czytaj całość...
Zapisy na półkolonie 2020r.

Podczas wakacji w Szkole Podstawowej nr 11 będą organizowane dla dzieci z klas 1-3 zajęcia sportowo-rekreacyjne w godz. 7 00 – 16 00

przez dwa kolejne tygodnie tj.

I tydzień od 03.08.2020 r. do 07.08.2020 r.

II tydzień od 10.08.2020 r. do 15.08.2020 r.

Podczas zajęć dzieci będą miały zapewniony ciepły posiłek.

Rodzice opłacają jedynie atrakcje dla dzieci (wrotki, Kulkoland, kino itp.)

Zgłoszenie dziecka na półkolonię (imię nazwisko dziecka, klasa, nr telefonu do rodzica oraz informacją odnośnie terminu) należy przesłać na adres  

Karta zgłoszenia oraz szczegółowe informację będą przekazane zainteresowanym rodzicom w późniejszym terminie.


Szanowni rodzice uczniów klas trzecich!

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi organizacji klasy sportowej informujemy, że w  roku szkolnym 2020/2021 planujemy utworzyć  klasę czwartą sportową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie sportowe przebiegać będzie dwuetapowo:
1)    etap ukierunkowany mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia w określonej dyscyplinie sportowej
2)    etap specjalistyczny  - wybór i szkolenie w dyscyplinie wiodącej (pływanie, piłka ręczna)


Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Szkoła Podstawowa Nr 11 w Mielcu im. Jana Pawła II, ul. Warneńczyka 2, 39-300 Mielec, tel: (17) 787 54 50, (17) 787 54 54, email: sp11@miasto.mielec.pl
::
SP 11 Mielec © 2020