Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl

Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl    Aktualności arrow Dla nauczycieli arrow Zarządzenia Dyrektora
Organ prowadzący
 
mielec
Kanonizacja J. Pawła II

ja

Ocenianie kształtujące
ok
 
prawa dziecka
 
 
Szkoła młodych patriotów
 
szkola
Nasza Szkoła
 
prezentacja
 
 
Szkoła bez przemocy
szkola
Nieprzeciętna Szkoła
 
Galeria zdjęć
 
galeria
Projekt Next step
   
projekt
 
 
BIP
biuletyn
Nowa jakość doskonalenia
 
nowa
Pierwsza Pomoc
 
pierwsza pomoc
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielcu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkoła pamięta
szkola
Weź nie truj
ESA
Nowe Numery Kontaktowe
kontakt
 

Zarządzenia Dyrektora


Ustalenie zasad pracy opiekuńczo- wychowawczej dla świetlicy w roku szkolnym 2018/19
            

(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)          word


Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej 2018/19
  (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)        word

 

 Dokumentacja uczniów posiadających orzeczenia
  (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)        word

 

Powołanie  Szkolnego Zespołu Konkursowego w roku szk. 2018/19
  (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)        word

 

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/19         
  (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)       word

   

Organizacja dyżuru w świetlicy szkolnej           
  (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)       word

 

Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela

(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)        word    


Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela

(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)        word    

 

Procedura dotycząca  zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
  (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)        word

 

  Powołanie zespołu  powypadkowego
  (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)        word

  

 Zasady naliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw               

  (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)         word

    

Określenie szczegółowych warunków korzystania przez uczniów

z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)      

     

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole
 
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)     word

 

Szkoła Podstawowa Nr 11 w Mielcu im. Jana Pawła II, ul. Warneńczyka 2, 39-300 Mielec, tel: (17) 787 54 50, (17) 787 54 54, email: sp11@miasto.mielec.pl
::
SP 11 Mielec © 2020