Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl

Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl    Aktualności arrow Dla nauczycieli arrow Zarządzenia Dyrektora
Organ prowadzący
 
mielec
Kanonizacja J. Pawła II

ja

Ocenianie kształtujące
ok
Szkoła bez przemocy
szkola
Nieprzeciętna Szkoła
 
Galeria zdjęć
 
galeria
Projekt Next step
   
projekt
 
 
BIP
biuletyn
Nowa jakość doskonalenia
 
nowa
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielcu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Kontakt
 

Zarządzenia Dyrektora

Zasady pracy opiekuńczo- wychowawczej dla świetlicy w roku szkolnym 2017/2018             
                                        (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)   word

 

 Zasady pracy opiekuńczo- wychowawczej dla świetlicy w roku szkolnym 2017/2018- ZAŁĄCZNIK

                                                 (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)    word

 

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/18         
                                        (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)   word

 

 Procedura dotycząca  zwolnienia z nauki drugiego języka obcego w roku szkolnym 2017/18             
                                        (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)   word

 

 Zasady naliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw  w roku szkolnym 2017/18             

                                        (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)   word

  

  Organizacja pracy w roku szkolnym 2017/18             
                                        (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)   word

 

Zespoły i czynności dodatkowe w roku szkolnym 2017/18             
                                        (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)    word

 

Przydział sal dla klas w roku szkolnym 2017/18            
                                        (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)    word

 

Plan Nadzoru Pedagogicznego na rok 2017/18
                                        (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)    
 word  

Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie sposobów wykorzystania wyników
nadzoru pedagogicznego z dnia 11 września 2017r

                                                   (dostępna w postaci dokumentu Microsoft Word)     word

 

 Szkolny Zespół Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego w roku szk. 2015/16             
                                        (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)     word

 

 Szkolny Zespół Konkursowy w roku szk. 2015/16             
                                        (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)     word

 

Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej
                                      (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)       word

    

Określenie szczegółowych warunków korzystania przez uczniów

z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
                                      (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word) 

 

Realizacja godzin  art. 42ust.2 pkt 2 lit.a i b Karty Nauczyciela
                                      (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word) 

 

 

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole
                                       (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)  word

 

Szkoła Podstawowa Nr 11 w Mielcu im. Jana Pawła II, ul. Warneńczyka 2, 39-300 Mielec, tel: (17) 582 53 08, email: sp11mielec@onet.pl
::
SP 11 Mielec © 2017