Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl

Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl    Aktualności arrow O szkole arrow Dokumentacja szkoły
Organ prowadzący
 
mielec
Kanonizacja J. Pawła II

ja

Ocenianie kształtujące
ok
Szkoła bez przemocy
szkola
Nieprzeciętna Szkoła
 
Galeria zdjęć
 
galeria
Projekt Next step
   
projekt
 
 
BIP
biuletyn
Nowa jakość doskonalenia
 
nowa
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielcu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Kontakt
 

Dokumentacja szkoły

 

Statut Szkoły
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)     word

 

Zmiany do Statutu Szkoły 2016
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)       word

 

Zmiany do Statutu Szkoły 2015
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)       word

 

Zmiany do Statutu Szkoły 2013/14
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)       word

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)
    word
 

 Szkolny Program Wychowawczy
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)
    word

 

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET)
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)
    word

   

Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)
    word

   

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2016/2017
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)   
word  

 

Koncepcja pracy SP Nr 11 2016/17
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)
     koncepcja pracy SP 11

 

Koncepcja pracy SP Nr 11 2015/16
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)
     koncepcja pracy SP 11

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2015/2016
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)     

 

Arkusz obserwacji lekcji 2015/16
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)
    word

 

Arkusz Wychowawcy 2015
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)
    word

 

Arkusz kontroli bieżącej 2015
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)     word
 

 

Arkusz obserwacji uczniów 2015
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)    
 word

 

Notatka służbowa 
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)     
word


 

Arkusz samooceny 2015
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)    
 word

 

Arkusz obserwacji zajęć 2015
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)     
word

 

Arkusz przeglądu bieżącego 2015
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)     
word

 

Regulamin zbiórki makulatury
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)     
 word

 

Regulamin organizacji i przeprowadzania wycieczek
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)       Regulamin organizacji wycieczek

 

Wniosek o dopuszczenie do użytku programu
przedszkolnego/nauczania ogólnego

  (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)   Wniosek o dopuszczenie programu

Procedura organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej

(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)     Procedura organizacji pomocy psych.-pedagog.

Procedura dopuszczenia programów nauczania

(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)     procedura dopuszczenia programów

Procedura wydłużenia etapu edukacyjnego
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)
       procedura wydłużenia etapu edukacyjnego

 

Upomnienie za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły.....
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)
       upomnienie

 

Nagana za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły ....
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)
       nagana

  

Rezygnacja z zajęć - Wychowanie do życia w rodzinie
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)
       rezygnacja

 

Wniosek o zwolnienie z nauki drugiego języka obcego
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)
       rezygnacja

Koncepcja pracy szkoły 2013/14

(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)     koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły 2014/15

(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)      

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2014/2015
(dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word)     

 


Szkoła Podstawowa Nr 11 w Mielcu im. Jana Pawła II, ul. Warneńczyka 2, 39-300 Mielec, tel: (17) 582 53 08, email: sp11mielec@onet.pl
::
SP 11 Mielec © 2017