Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl

Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl    Aktualności arrow Egzamin ósmoklasisty
Organ prowadzący
 
mielec
Kanonizacja J. Pawła II

ja

Ocenianie kształtujące
ok
Szkoła bez przemocy
szkola
Nieprzeciętna Szkoła
 
Galeria zdjęć
 
galeria
Projekt Next step
   
projekt
 
 
BIP
biuletyn
Nowa jakość doskonalenia
 
nowa
Pierwsza Pomoc
 
pierwsza pomoc
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielcu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Kontakt
 

Egzamin ósmoklasisty

 O egzaminie:

 - Informacja o egzaminie
 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty - Dz.U. 2017 poz. 1512

 

Podstawa programowa:

 j Polski         matematyka         
         j obcy         
język polski  
 matematyka język obcy nowożytny

   

Informatory:

 - Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019
 - Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019
 - Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019
 - Informator o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
 - Informator o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 11 w Mielcu im. Jana Pawła II, ul. Warneńczyka 2, 39-300 Mielec, tel: (17) 582 53 08, email: sp11mielec@onet.pl
::
SP 11 Mielec © 2017